Direct naar de inhoud

Werkgroep Ecohumanisme

Traditioneel beschouwden humanisten de mens als rationeel wezen, dat de natuur kan overzien en door studie kan begrijpen. Uit deze benadering kan de veronderstelling worden afgeleid dat de mens boven de rest van die natuur als het ware iets verheven is. Immers, de mens is toch het enige organisme dat tot het beoefenen van wetenschap in staat is?

Ecohumanisme trekt die veronderstelling in twijfel, en bepleit een omschakeling in het denken. De menselijke invloed op klimaatverandering, biodiversiteit en evenwichten binnen ecosystemen vraagt volgens ecohumanisten om een heroverweging van relaties die mensen tot de natuur onderhouden. Dat betekent voor humanisten dat zij zich minder als verheven boven de natuur, en meer als verweven met de natuur gaan beschouwen.

De werkgroep Ecohumanisme van de afdeling Haaglanden komt bij elkaar om te reflecteren op de ecologische vraagstukken die voorliggen en concrete plannen tot actie te maken. Voortvloeiend uit de bijeenkomsten worden er in 2024 verschillende activiteiten georganiseerd, zowel ter verdieping onder de eigen leden als ter samenwerking met andere actoren in de samenleving.

Ecohumanisme is momenteel ook een lopend programma bij het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond.

De leden van de werkgroep ecohumanisme zijn: