Direct naar de inhoud

Werkgroep AI

Tot de grootste technologische ontwikkelingen van dit decennium horen ongetwijfeld die rond kunstmatige intelligentie, ook wel artificial intelligence (AI). Het feit dat systemen alsmaar complexere taken kunnen uitvoeren, en daarbij ook zelflerend vermogen verwerven, brengt tal van maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Het toekomstbeeld van een samenleving waarin belangrijke functies autonoom door machines vervuld worden, is steeds meer een realiteit. 

De werkgroep AI van het Humanistisch Verbond Haaglanden heeft zich tot doel gesteld om de ontwikkelingen rond AI in kaart te brengen in relatie tot humanistische waarden. Door de hierbij opgedane kennis uit te dragen, binnen het Humanistisch Verbond en daarbuiten, levert de werkgroep een bijdrage aan het maatschappelijk debat over AI, vanuit een humanistisch perspectief. De werkgroep inventariseert welke kansen en bedreigingen momenteel uitgaan van AI door het publieke en private domein proactief te bekijken, relevante kritische vragen te stellen en daarop antwoorden te formuleren. De werkgroep inspireert en faciliteert zodoende het Humanistisch Verbond tot het innemen van standpunten op het gebied van AI en het formuleren van adviezen over AI aan de overheid. Dit doet zij ook door de organisatie van activiteiten die door niet-leden te bezoeken zijn.

De leden van de werkgroep AI zijn: