Direct naar de inhoud

Hugo Hoving

Secretaris

Mijn naam is Hugo, ik woon in Den Haag, heb bachelors natuurkunde en rechten gedaan aan de UvA en volg momenteel een master ondernemingsrecht in Leiden.

Ik denk dat veel mensen in onze tijd een gebrek aan verbinding hebben met anderen of hun omgeving. In mijn generatie lijkt de focus op een gezonde leefstijl groter dan ooit, maar bereiken de cijfers voor mentale gezondheid juist een dieptepunt. Een veelheid aan factoren leidt tot een maatschappij die ons vaak duidelijk maakt: wat goed gaat is je eigen verdienste, wat fout gaat is je eigen schuld. Alternatieven voor dat uitgangspunt hebben mijn interesse, die nu gestalte krijgt in het humanisme.

Daarnaast zorgen klimaatverandering en het aftekenen van planetaire grenzen ervoor dat de ontwikkeling van onze levenswijze gedurende de afgelopen decennia niet onverstoorbaar doorloopt de toekomst in. Ik denk dat het humanisme kan helpen met het hanteren van veranderingen in vanzelfsprekendheden die we kennen uit het verleden.

In aanloop naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen kwamen humanistische waarden naar mijn idee niet goed tot hun recht. Volgens mij doen we onszelf daarmee tekort. Dat was voor mij – geen geboren activist – de aanleiding om me bij het Humanistisch Verbond aan te sluiten.

Wat mij aanspreekt in het humanisme is de open levenshouding die eraan ten grondslag ligt. Humanisten zeggen: een beperkt aantal dingen, over menswaardigheid, weten we vrij zeker, maar daarbuiten omarmen we juist het niet zeker weten, de voortdurende dialoog, het onderzoek en de dubbelzinnigheid die zich aandient. Dat past bij mij.

[email protected]